ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻬﻧﻮﺴﭙﻤﯿﺳ

ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻬﻧﻮﺴﭙﻤﯿﺳ

خانواده سیمپسون فشار و شلوغی همیشه. یکی بارت ارزش، که برای کنترل ابدی مورد نیاز است. باید آن را با شگفتی نگاه کردن، به عنوان همسایگان شلیک در او از یک تفنگ، پلیس تعقیب با آژیر، اما در راه مطمئن است برای فرار از هرج و مرج: شکسته پنجره های شیشه ای، درختان، نیمکت و قطب آتش بی خانمان. دور از تعقیب و گریز، شما او را کمک خواهد کرد، شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان سیمپسونها. دیدار با شما و هومر، این انگل ابدی و میخواره، و حتی zaznayku لیزا و مگی کمی توانایی، که تنها روشن و معقول در ایجاد این خانواده کمی دیوانه به نظر می رسد بود.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻬﻧﻮﺴﭙﻤﯿﺳ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها