ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷﺁ

ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷﺁ

از گزینه های مختلف بازی های آنلاین پخت و پز ارائه رایگان، اجازه می دهد تا شما را به در یک نسخه کسب و کار از سرگرم کننده بازی و یا به مطالعه دستور العمل است. به نظر می رسد که این اسباب بازی از یک عطر دلپذیر از پخت و پز است. آنها با اشاره صدا زدن، لذت، وعده موضوعات. این معلمان مجازی که در درس کم نیست. اگر شما پشتکار خواهد تحقق شرایط از وظایف خود را به زودی خواهر یا مادر نوآوری های قدیمی تر آموزش، تنوع بخشیدن به منوی روزانه، از قطعا تعجب است. چالش خود را در نقش آشپز، پیشخدمت و یا زن کسب و کار، باز کردن یک کافه با پخت با شکوه.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷﺁ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها