ﯼﺯﺎﺑ ﻞﯾﺩ ﻭ ﭗﯿﭼ

ﯼﺯﺎﺑ ﻞﯾﺩ ﻭ ﭗﯿﭼ

زمانی که شما چیز را نمی خواهم، و به نظر می رسد که همه چیز بد است، در این تیم از سنجاب ها که هرگز قلب از دست دادن است. بازی های آنلاین چیپ و دیل خواهد قدرت شما، شجاعت، تعهد را شارژ کنید. هر ارائه می دهد راه رایگان برای اعمال قهرمانانه، چرا که حتی جستجو برای قطعات یدکی برای هواپیما نیاز به شجاعت. ما صحنه های با تحولات پویا و کسانی که ارائه به بازی در یک سرعت آرام: نقاشی، پازل، جستجو برای جفت از کارت های، اشیاء و تفاوت. این بچه گی برطرف سودا و تشویق، نشان می دهد که هیچ وضعیت وجود دارد بسیار دشوار است به خارج شدن از آنها.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها