O ﺲﻧﺎﺷ ﺵﻮﺧ ﯼﺯﺎﺑ

O ﺲﻧﺎﺷ ﺵﻮﺧ ﯼﺯﺎﺑ

می خواهم به آزمون دانش خود را؟ بهترین راه برای انجام این کار، بازی بازی های آنلاین رایگان درباره یک مرد خوش شانس. دسته بندی موضوعی انتخاب کنید و آماده برای یک سوال مشکل است. اما اگر شما می توانید برای هر پاسخ صحیح را پیدا کنید، به شما امتیاز و کمی از دلار مجازی به دست آورند. ما امیدواریم که یک میلیون می خواهید؟ این اسباب بازی به عنوان پایه ای برای تلویزیون نشان می دهد مشهور، که در آن مردم در مخاطب نشان داد دانش گرفته شده است. اما اگر مخاطب آسان به دست داده است، در این بازی شما به کسی صدمه دیده است. را انتخاب کنید از گزینه های از پاسخ هایی که استدلال شما درست است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها