ﯼﺯﺎﺑ ﯽﺳﻭﺭ ﺩﺭﺎﯿﻠﯿﺑ

ﯼﺯﺎﺑ ﯽﺳﻭﺭ ﺩﺭﺎﯿﻠﯿﺑ

بازی بیلیارد روسی، بر خلاف آمریکا، اجازه می دهد تا به رول به جیب هر توپ، که همه آنها سفید است. این بازی بسیار جالب و حتی آموزشی است. ما باید خویشتن داری، خونسردی، تمرکز و تاکتیک پرورش. بدون این بازی را حس نمی کند. فن سرگرم کننده نسخه آنلاین رایگان از برآورد، که در آن هر جنبش واقعی شبیه. کنترل فقط با ماوس، در نظر گرفتن جدول را از زوایای مختلف، موقعیت مناسب ترین نشانه را انتخاب کنید و با یک نیروی خاص فشار توپ را در جهت از جیب، تلاش برای پرتاب دقیق تاثیر آن است.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﯽﺳﻭﺭ ﺩﺭﺎﯿﻠﯿﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها