ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻫﺭﻮﺳﺎﻨﯾﺍﺩ

ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻫﺭﻮﺳﺎﻨﯾﺍﺩ

بازی های آنلاین رایگان دایناسورها ما را میلیون ها سال، آوردن به زندگی دایناسورها توانا که یک بار حکومت زمین است. و اجازه دهید مردم به زودی پس از ناپدید شدن این غول، ما را به بازی با آنها. برخی از جانوران به نظر می رسد توانمند و مردان برای زنده ماندن باید به مبارزه با هیولا. دیگر تبدیل شده اند دوستان و رفقای ما، و حتی در ساخت و ساز و یا جنگ در برابر ارتش دشمن کمک کند. اما گاهی اوقات شما خواهد بود به حفر و استخراج قطعه از اسکلت، پس از آن برای بازگرداندن استخوان حیوانات باستانی و قرار دادن آن در یک موزه است.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻫﺭﻮﺳﺎﻨﯾﺍﺩ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها