Prince of Persia ﯼﺎﻫ

Prince of Persia ﯼﺎﻫ

شاهکارهای بسیار اتفاق می افتد و بازی آنلاین شاهزاده ایرانی آنهایی که آماده برای باز کردن یک آزاد راه را برای شما به دست آوردن تجربه ارزشمند در این زمینه می باشد. شما باید تنها به بازی بیشتر و سنگ تیز کردن مهارت های صابر در اختیار داشتن، آموزش بدن در طول بالا رفتن از دیوار و درختان مو، پریدن بین سیستم عامل، توانایی ماهرانه فرار از دشمن. نظارت نیز صدمه دیده می شود، و شما را برای مشخص که در آن برای این جفت ارز نگاهی به مشاهده تصاویر یا عدم انطباق آموزش می دهند. اما به رنگ سیاه و سفید فقط خوب است، و شما حتی می توانید از دست دادن آهنگ از زمان، مجذوب شده توسط این فرآیند است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها