ﮎﺩﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﮎﺩﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

کودکان عشق را به بازی بازی های مهد کودک آنلاین. مجموعه ای از طرح های پیشنهادی خود را به صورت رایگان ارائه شده و بچه ها می توانند مانند معلمان احساس. نوزادان مجازی به غذا، perepelenat، استحمام، سرگرم کند. کسانی که می دانند چگونه به خزیدن، در تلاش برای متفرق، و این یک مشکل دیگر است. بازیکن می تواند باغ خود را ساخت و به خرید مبلمان جدید، اسباب بازی، مواد غذایی و odezhku را. در همان زمان آنها نیز پول را به دست آورند، زیرا پدر و مادر به آنها پرداخت که کسب و کار خود را گسترش دهد.

بهترین ﮎﺩﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها