ﻍﺎﺑ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﯼﺯﺎﺑ

ﻍﺎﺑ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﯼﺯﺎﺑ

بازی باغ شگفت آنلاین، آن را گزینه های سرگرم کننده رایگان، ارائه به ترتیب منطقه باغبانی در بهترین حالت آن. چمن یک بار زیبا با چشمه، گل رز بوته، قوس، نیمکت، درختان و خورها برای پرندگان به ویرانی است. فقط شما، شروع به بازی، قادر به دست آوردن مجدد عظمت سابق خود را از باغ. طول می کشد تا مقدار زیادی از پول، و آیتم های جدید و گیاهان گران قیمت وجود دارد. بنابراین، شما باید برای ایجاد کند. شاید، به عنوان Matroskin شما به فروش چیزی غیر ضروری است. این یک ایده عالی است و در حال حاضر در بر داشت شما مایل به خرید عتیقه جات.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها