ﺮﺘﮐﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ﺮﺘﮐﺩ ﯼﺯﺎﺑ

من مطمئن هستم که شما را رایگان بازی دکتر آنلاین، که در آن مردم و حیوانات آمده اند به مراجعه به دکتر لذت ببرید. هر کدام از این مشکل خود را برای درمان دندان، دوختن زخم، یک شات، و کسی که نیاز به یک عملیات. البته، بازی و به یک دکتر واقعی کردن & ndash؛ دو چیز متفاوت است، اما حتی در گیم پلی خواهد برخی از دانش در مورد بدن فراهم می آورند و چه در مشکل اتفاق می افتد به او. در میان بیماران همچنین برخی مشهور و یا هیولا وجود دارد. به کمک نیاز حتی موجودات مانند عوامل، و فقدان افراد در این دسته وجود ندارد.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﺮﺘﮐﺩ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها