ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

معمار حرفه ای خلاق است که همچنین نیاز به دانش در زمینه ریاضی است. آن را برای محاسبه پارامترهای ساخت و ساز نادرست از ساختمان به عنوان آن را پر ضروری است. مواد مورد استفاده باید به منظور تضمین قابلیت اطمینان و نیاز به محاسبه بار بر روی دیوار و سقف قوی باشد. اما بازی های آنلاین ساخت خانه شما چنین محاسبات بار نیست، و این فرصت را به بازی در این منطقه می دهد، ایجاد یک خانه با شکوه از آجر. شما می توانید ستون خود را تزئین کنید، بلند و یا کم افزایش می یابد است.

بهترین ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها