ﺮﻧﻮﯿﻠﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺮﻧﻮﯿﻠﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

در این بخش شما نه تنها خواهید دید نسخه آنلاین از تلویزیون نشان می دهد، و قادر خواهد بود به رایگان به بازی همه نوع از بازی میلیونر شامل شخصیت های کارتونی، برای مثال، از فوتوراما. پاسخ دادن به سوالات شما در مورد فضل و دانش و دانش خود را یاد بگیرند قادر خواهد بود به پر کردن جاهای خالی. سوال دیگر این نیاز به انتخاب از گزینه های پاسخ، و اگر جواب این است همیشه حق، یک فرصت به نفع خود تمام پول، تبدیل شدن به یک میلیونر است. البته، پول مجازی، زیرا این راه تنها سرگرمی است، اما شور و هیجان است که هنوز هم از دست داده است و شما می توانید موضوع خود را انتخاب کنید.

بهترین ﺮﻧﻮﯿﻠﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها