ﻪﯿﻟﻭﺍ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﯼﺯﺎﺑ

ﻪﯿﻟﻭﺍ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﯼﺯﺎﺑ

شما را به خودتان قربانی نیویورک، و شخصیت، الکس مرسر، شخصیت اصلی خود را پیدا کنید. شما آن را حدس زده، که قبل از شما بازی های آنلاین رایگان نمونه اولیه، بلکه به این دلیل شما انتظار داشتند در جنگ های آینده است. الکس توسط ویروس تحت تاثیر قرار بود و در حال حاضر هر کس او را جذب می کند، تبدیل شدن به بخشی از آن است. این می شود دانش و توانایی های خود، و آنها او را خطرناک تر است. شما عشق را به بازی در این جهان که در آن حکومت نظامی در نام تنها، و در اطراف هرج و مرج و هرج و مرج. بیا از quests، جمع آوری آثار مکشوفه و انجام ماموریت به علت.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها