ﻥﺍﺰﯿﮕﻧﺎﺘﻔﮕﺷ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺍﺰﯿﮕﻧﺎﺘﻔﮕﺷ ﯼﺯﺎﺑ

همانطور که با بسیاری از دشمنان مبارزه یک مرد شجاع، او یک یا چند نفر از مردم موجب صرفه جویی. اما زمانی که علت تمام خانواده گرفته، دشمن را در مشکل باشد. در اینجا یک بازی آنلاین، مجانی شگفتانگیزان، که در آن هر شخصیت است که با توانایی های خود را وقف است. با هم آنها را غیر قابل خراب کردن و همیشه به نجات آمده است که یکی از خانواده می شود به یک وضعیت خطرناک است. اگر آنها عصبانی هستند، آنها در همان زمان عمل می کنند، و آماده است تا شما را با تیم خود هستند. شروع بازی و احساس حمایت از یک خانواده فوق العاده کم است. آنها امیدوارند که شما شجاعت سریع و چالاک است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها