ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺩﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺩﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ﯼﺯﺎﺑ

اگر شما هم به بازی کمی داشته باشد، شما می توانید یک بازی تخته نرد و تخته نرد آنلاین را انتخاب طولانی اجازه می دهد دیگر لذت بردن از روند حرکت چکرز در یک دایره به منظور به سرعت به دشمن و LAQUO گرفتن، خانه ها & raquo؛. نسخه کلاسیک و سرگرمی رایگان ارائه شده، پس دریغ نکنید سعی کنید هر یک از. پرتاب تاس، آنها آماده به تصویب تعداد مشخصی از مراحل، اما اگر تراشه است که در مقابل دشمن، آن را به شکست است. آن را حتی حق متوقف عناصر خاصی از دشمن او را دستگیر و به جلو مفید است، و.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها