ﺎﻬﻗﺍﺰﻗ ﯼﺯﺎﺑ

ﺎﻬﻗﺍﺰﻗ ﯼﺯﺎﺑ

قزاقها، آن را نیز رزمندگان، و در نتیجه جالب به بازی بازی های آنلاین قزاقها، به خصوص پسران آزاد خواهد شد. آنها چکرز در جنگ باز خرد شده، اما آنها palnut از تپانچه می توانید. قبل از نبرد، یادگیری پناه بیشه و راه اندازی سازمان دیده بان. هنگامی که دشمن خود را می یابد، قدرت را قادر می سازد به تناوب. به خاطر داشته باشید که مهاجم نیز آماده و به مبارزه خواهد کرد. اما به اعتقاد ما آن را در پیروزی شما است، چرا که شما بیش از حد، جریان خون قزاق. این مبارزان مانند دیگران نیست، و ما می توانیم هر ترفند کثیف انتظار می رود.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها