ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ما همه را به بازی بازی های آنلاین رایگان قلعه دعوت می کنند. شما می توانید کار مسئول حفاظت از آن دشمنان متعدد، که مشتاق به تصرف قلمرو خود هستند. هواپیماربایان به گوش از سلاح های قرون وسطی و مدرن مسلح بودند. برخی از دشمنان از فضا آمد و به توپ لیزری برج فرستاده شده است. برای تقویت موقعیت خود، راه اندازی محیط ساختمان و تجهیز سربازان خود را با بهترین سلاح، اما همچنین فراموش نکنید که برای آموزش در اختیار او است. لطفا واحد شناسایی و گشت زنی در ارسال محله و قبایل دوستانه ملاقات برای ورود به قرارداد.

بهترین ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها