ﻥﺩﺯ ﺭﺍﺩ ﻪﻧﺎﻤﮐ ﻪﻟﻮﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺩﺯ ﺭﺍﺩ ﻪﻧﺎﻤﮐ ﻪﻟﻮﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ

قابل توجه بازی آنلاین رایگان کمانه، پس از آن فرصتی را برای مبارزه اهداف چندگانه با یک سنگ است. آیا می خواهید به آن را امتحان کنید در عمل؟ پس از آن هر اسباب بازی از دسته شروع و شروع به بازی کند. شما خودتان را در آن شرایط پیدا کردن زمانی که موانع در مقابل شما چند نوع مختلف. هر کدام از این خواص فیزیکی خاص خود است و می تواند پرواز از گلوله تحریف، ارسال آن به طرف دیگر، اما سوال کردن & ndash؛ در چه؟ شما قطعا نیاز به رسیدن به یک هدف خاص، و در نتیجه دقت گزینه های این بندها، و تمرین تیراندازی با تک به تک.

بازی کمانه بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻥﺩﺯ ﺭﺍﺩ ﻪﻧﺎﻤﮐ ﻪﻟﻮﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ