ﺭﺩ McCoy ﺱﻮﺘﮐﺎﮐ ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﺩ McCoy ﺱﻮﺘﮐﺎﮐ ﯼﺯﺎﺑ

رمز و راز، سحر و جادو، رمز و راز و توطئه آماده برای ماجراجویان واقعی کاکتوس McCoy در بازی به نام رایگان. فرض کنید که شما در حال رفتن به بازی آنلاین، اما احساس تعلق به رمز و راز بزرگ الهام بخش باستان و تماس در یک راه جدید و به اکتشافات. این گاوچران شجاع به خطر انداخته ظاهر خود را، تبدیل شدن به یک گیاهی کویری کردن & ndash؛ کاکتوس. اگر چه او نمی دانست چه مناسبت به او اتفاق می افتد زمانی که او بیش از اعدام انتساب خطرناک یک تاجر که می خواستند به یک مصنوع جادویی صورت گرفت. چگونه است که رفتن به خارج McCoy در بازی به شما ما بگویید.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها