ﻩﺪﻧﻭﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﻩﺪﻧﻭﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

در دنیای مجازی شما می توانید بسیاری از عمل و حرکت را در هر راه، و ارائه بازی های آنلاین برای دونده رایگان بازی، به پای پیاده به مسافت های طولانی. قهرمان می تواند یک شخصیت کارتونی، کارتون، و یا فقط مرد کارتونی تبدیل شده است. مهم این است که او در شتاب حرکت آن توسعه یافته و انجام وظایف اضافی آن است. به عنوان مثال، Scooby دوو فرار بر روی تردمیل شده توسط ارواح و پریدن از روی موانع قرار داده است. از چابکی خود را در آن برنده خود را بستگی دارد، در واقع شمارش نه تنها سرعت، بلکه مهارت.

بهترین ﻩﺪﻧﻭﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها