ﺶﺗﺁ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺶﺗﺁ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

آتش است که همیشه یک تراژدی وحشتناک، چرا که همه چیز را نابود شعله در اطراف او، و مقدار کمی اقدامات خود را پشیمانی نیست. آن را دشوار است به مقابله با حتی با تکنولوژی مدرن ما است، اما برخی از اصول به شما یاد بگیرند، شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان آتش. اگر منبع آتش موثر، شما نمی توانید بدون کمک از یک هلیکوپتر، که بازنشانی خاموش ترکیبات از هوا انجام دهد. بر روی زمین، کار موتور آتش، و شما نیاز به سرعت در صحنه تراژدی برای جلوگیری از شعله های آتش رشد و شکستن بیش از یک منطقه بزرگتر می رسند. هدف شلنگ در شعله های آتش و جت آب آب آن است.

بهترین ﺶﺗﺁ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها