ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻤﺳﻼﭘ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ

ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻤﺳﻼﭘ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ

بازی مبارزه آزاد با کمک سلاح های پلاسما در افراد به بازی های آنلاین می شود انفجار پلاسما. شخصیت ها با آخرین مدل های تجهیزات نظامی مسلح، اما نیز وجود دارد یک فرصت برای بهبود زرادخانه، برداشتن در این دوره از نقاط رویداد بازی. زمانی که شما رسیدن به درجه خاصی از مهارت و ارتفاع، استفاده از طرح های پیشنهادی اضافی برای خرید مدل های بهبود یافته از اسلحه و زره پوش که از اثرات غریبه پلاسما محافظت می کند. آیا در مورد تاکتیک را فراموش نکنید، اقامت در پویایی و شما فراتر از حریف خود را.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها