بازی های رایگان مزرعه. بازی آنلاین.

بازی های رایگان مزرعه. بازی آنلاین.

از شهرستان شلوغ ما به بازی بازی های آنلاین رایگان مزرعه. در اینجا شما خواهد آموخت که چگونه به کار زمین، پرورش دام و محصولات کشاورزی. اما این تنها بخش کوچکی از شرایط است که باید به دنبال است. همچنین شما می توانید در تجارت از برداشت محصول و تولید محصولات نیز آنها را در بازار به فروش برساند. گاهی اوقات حیوانات و پرندگان خود را خواهد شکارچیان حمله، اما می توان آنها را غلبه بر. اگر شما هم به آنها را به شهرستان، بیش از حد، کمک کند یک مقدار خوبی از پول است. در اختیار شما خواهد همیشه بارور زمین، و گاهی اوقات به کارشناسی کارشناسی ارشد بیابان یخ زده.

بازی مزارع بر اساس طبقه بندی:

بهترین بازی های رایگان مزرعه. بازی آنلاین.