ﻝﺎﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﻭﺩ

ﻝﺎﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﻭﺩ

همانطور که شما در مورد بازی های آنلاین رایگان دانم دو بال است؟ این حذف باید فورا اصلاح شود، و بازی داستان در مورد یک زن و شوهر است که سفر از طریق دنیای افسانه در جستجوی آثار جادویی. فقط با هم آنها با موانع مقابله خواهد کرد و خطرات نخواهد بود وحشت زده. این بهترین بازیکن تنها در سمت راست است به آن بازی با هم، اما، اگر زمان را به سوئیچ بین شخصیت. قهرمانان با قدرت برخوردار است، و با توجه به آنها را در وضعیت خود شرکت کنند. گاهی اوقات آن را به همکاری با یکدیگر کردن & ndash لازم است. تا زمانی که یکی از شخصیت ها با استفاده از یک اهرم، پلت فرم مطرح دوم میدارد و یک سکه یا یک کریستال.

بهترین ﻝﺎﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﻭﺩ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها