ﯼﺯﺎﺑ ﻦﮑﻓﺍ ﺐﻤﺑ

ﯼﺯﺎﺑ ﻦﮑﻓﺍ ﺐﻤﺑ

بازی بمب افکن با خیال راحت آن می شود قدیمی ترین سرگرم کننده مجازی موجود، اما در حال حاضر آنها می توانند برای آنلاین رایگان بازی، اما ارتباط آن آنها هدر نمی رود. اما نسخه های جدید، حفظ جوهره عمل وجود دارد. با کنترل شخصیت خود را، در معادن محیط قرار داده و اجرا کردن دور، پنهان در پشت یک گوشه برای جلوگیری از موج انفجار. برخی از پوسته با شعاع قابل توجهی از تخریب، و اعمال خود را باید به خصوص محتاط. برای شما هستند که توسط دشمن تعقیب، و اهداف برای نابودی است. معادن نیز تقسیم کف و، آزاد معابر جدید به شی ء.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻦﮑﻓﺍ ﺐﻤﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها