ﻦﯾﻼﻧﺁ Heroica ﻮﮕﻟ ﯼﺯﺎﺑ

ﻦﯾﻼﻧﺁ Heroica ﻮﮕﻟ ﯼﺯﺎﺑ

بازی برای تبدیل شدن به یکی از شخصیت ها، ارائه رایگان آنلاین قهرمانی بازی لگو. با کمک یک سلاح جادویی شما باید به رانندگی از جنگل کاهن بد، که مانع از زندگی آرام سحر و جادو خود از روستاهای همجوار و نابود کردن جن وحشی. از شما می خواهند بدون حمایت متحدان که مشخص شده اند حوزه درخشان سمت چپ است. استفاده از توانایی های منحصر به فرد خود را در زمان به طور موثر هدایت مبارزه با دشمنان دیگر. سوئیچینگ بین شخصیت ها، شما را قادر می سازد به تدریج همه به نوبه خود، اما شما همچنین می توانید دوستان خود را دعوت و بازی چهار.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها