لگو هری پاتر بازی های آنلاین

لگو هری پاتر بازی های آنلاین

قبل از اینکه شما بازی آنلاین رایگان بازی لگو هری پاتر، که در آن شما می توانید بازی را به تکرار شاهکار از قهرمان، شرکت در سرگرم کننده اصلی مدرسه سحر و جادو کردن & ndash؛ kvidich. سوار جارو، گرفتن توپ، که به سرعت حرکت می کند از شما است. یا سر را به کشف قلعه ها، که پر است از راهروهای پیچیده. آنها شبیه به پیچ و خم تاریک، اما هری خروج کردن & ndash؛ او باید تمام راه را بروید، در غیر این صورت او را گرز سرقت رفته بازگشت. هر فاصله زمانی تحت پوشش در مجموعه شما خواهد شد به سازنده عنصر بعدی که به قهرمان در فینال مفید باشد اضافه شده است.

بهترین لگو هری پاتر بازی های آنلاین

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها