ﺭﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

تلاش مار بازی آنلاین آسان کردن & ndash؛ قهرمان خزنده مستقیم به هدف خود. بچه ها می توانند این کار را انجام موس کامپیوتر، در حالی که بازیکنان با تجربه را به کار کلید به بازی قمار رایگان به عنوان سرگرم کننده است. قبل از مار اشیاء است که نیاز به رسیدن به نظر می رسد. پس از کودتا، مار رشد می کند و به شما امتیاز به دست آورید. بنابراین او به هواپیما رفت و در حال حاضر با مسافران کمک شما، شکار برای خوشمزه بر روی زمین گاز گرفتن. او در قالب یک زنجیره به نظر می رسد، و حتی ممکن است یک قطار است که تلاش برای بلند کردن واگن تر می شود. هنگامی که لینک بیش از حد بسیاری، آنها نباید در تماس با خم شدن از ترکیب آمده است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها