ﻝﺩﻭﺩ ﺵﺮﭘ ﯼﺯﺎﺑ

ﻝﺩﻭﺩ ﺵﺮﭘ ﯼﺯﺎﺑ

بازی آنلاین رایگان پرش دودل را به بازی با کمی موجود بیگانه به راه رفتن، و جهان باور نکردنی بود. نقاشی سورئال پرتاب موانع خطرناک و فشار سوء استفاده قهرمان است. او تا به صعود بالاتر و بالاتر برای جمع آوری پاداش و مبارزه با بسیاری از دشمنان. او شجاعانه حرکت رو به جلو، با دست قوی خود را هدایت و اعتماد به نفس موفقیت است. مکان بازی، طناب پرش، چکمه، بهار، فصل هلیکوپتر: به زودی شما همه چیز را پشتیبانی کند. با استفاده از آنها در زمان مناسب برای آن هدف، شما را با هر گونه موانع و دشمنان مقابله خواهد شد، صعود به هر ارتفاع، و برنده تمام بازی ها.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها