ﻥﺎﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺎﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

است که مهم ترین فرد در زندگی یک کودک، مادر من است. او زمان برای آماده سازی صبحانه، بررسی تکالیف، کسب پول برای لباس های جدید است. خانه بیشترین مناقصه در جهان همیشه تمیز و بوی خوشمزه، و دست او است. هیچ کس گذشتگی شما را دوست ندارد، مامان. در سهم خود می افتد که بسیاری از کار، اما او زمان را برای خود پیدا کنید، به عنوان زیبا و برازنده است. چگونه او آن را مدیریت کرد؟ اسرار شاید کمی باز بازی آنلاین مامان، که در آن ما را به صورت رایگان بازی. آماده سازی مواد غذایی، تغذیه نوزادان، قرار داده و آنها، رفتن برای پیاده روی، برای خرید مقررات جدید، و سپس تمیز کردن اتاق.

بهترین ﻥﺎﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها