ﻥﻮﻠﺗﺎﯿﺑ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﻮﻠﺗﺎﯿﺑ ﯼﺯﺎﺑ

بازی های المپیک زمستانی سرشار از ورزش، که در دنیای مجازی منعکس شده است. تبدیل اسکی، نگاهی به تفنگ و رفتن به بازی بازی های آنلاین رایگان بیاتلون. در اینجا یک مسیر پوشیده از برف، که باید در یک زمان فشرده به اتمام و انجام وظایف است که شما با آن مواجه است. اول، آن تیراندازی از موقعیت های مختلف بر روی هدف است. آنها در فاصله قرار دارد و به نظر می رسد آنقدر کوچک است که آنها می توانند آن برخورد کند. اما تسلط است که به درستی رشته دوگانه شارژ می فرستد در هر دایره را تایید کرد. شما همچنین باید در اطراف بدون به خطر انداختن سرعت به حرکت در تمام جعبه، پرش از سکوی پرشی، و این همه.

بازی بیاتلون بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻥﻮﻠﺗﺎﯿﺑ ﯼﺯﺎﺑ