ﻩﺎﮔﺩﻭﺮﻓ ﯼﺯﺎﺑ

ﻩﺎﮔﺩﻭﺮﻓ ﯼﺯﺎﺑ

رایگان بازی فرودگاه، این شبیه ساز، جهت منطقی از افراد اقتصادی است. به بازی هر سرگرم کننده، به سادگی آن را باز کنید و لذت بردن از عمل. ساخت فرودگاه در شهرستان و هواپیماهای فرود، ارائه آنها را به پرواز جدید، تبدیل شدن به یک مدیر. یاد بگیرند که چگونه به آنها شروع در آشیانه و نمایش داده بر روی باند فرودگاه. هواپیما بیشتر در طول جنگ کردن & ndash ضروری است. آنها بمب رها کردن بر روی اهداف دشمن است. در یک آتش سوزی، هواپیما آتش سوزی کوچک اسپری مخلوط، و آفات کردن & ndash؛ آفت کش ها. شما همچنین می توانید یک پرواز و مسافران برای حمل محصولات تبدیل شده است.

بهترین ﻩﺎﮔﺩﻭﺮﻓ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها