Fixies ﯼﺯﺎﺑ

Fixies ﯼﺯﺎﺑ

تخت مردان تار Dimycha رنگی زندگی می کنند. نه، او دیوانه نیست و مریخ را نمی بینم و راز لوازم خانگی الکترونیکی را کشف کردند. به نظر می رسد که آنها بچه ها رنگ که به سرعت مشکلات را حل اگر آنها رخ می دهد زندگی می کنند. شما دریافت می کنید آنها را می دانیم و شما شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان Fixico. خرده همچنین خانواده ساخت و به مدرسه بروند. هر یک از شخصیت است که به راحتی توسط رفتار و ظاهر قابل تشخیص است. با جمع آوری پازل، مسابقه و نقاشی تصاویر، شما را به ILSA، Papusa، Dedus، سیمکو، و Werth شعله، پا و آتش پیدا کنید. شما می آیند رویداد همجنسگرا در یک شرکت غیر معمول است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها