بازی راتاتوی آنلاین

بازی راتاتوی آنلاین

دیدار با موش رمی، که بخش زیادی در مورد مواد غذایی را می داند و می توانید هر ظرف طبخ به طوری که شما انگشت خود را لیسیدن. همه شما نیاز است به بازی بازی های آنلاین رایگان راتاتویی و آشپز دم ما را دنبال کنید. کمک به او را مواد لازم برای غذاهای گیاهی مورد علاقه خود را پیدا کردن & ndash؛ راتاتویی. آشپز جوان آنها را می اندازد از قفسه دور، مسواک زدن اضافی، و شما گرفتن تنها کسانی هستند که در دستور مشخص سبد. اما برخی از سرآشپزها به که در آشپزخانه رستوران عادت کرده اند میزبان یک موش صحرایی، و تعقیب بعد از او، و او را به دخمه پرپیچ و خم از تعقیب می رود. می توانید رمی، که خود را در مورد محصولات می کشد شما را فرا گیرد؟

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها