ﻮﯾﺭ ﯼﺯﺎﺑ

ﻮﯾﺭ ﯼﺯﺎﺑ

برای بررسی طوطی طوطی آبی، باز رایگان ریو بازی آنلاین. در این بخش توسعه موضوع از پرندگان و لذت بردن از معاشرت با شخصیت اصلی، شما می توانید این شرکت و دیگر پرندگان که چیزی را شروع کرده اند جالب و شما را به شرکت خود را دعوت به بازی. پرندگان خشمگین ادامه جنگ در برابر خوک، در برخی از نسخه، به عنوان اولین سخنران، طوطی ما است. با این حال شما می توانید آمد تا با یک تصویر برای او، داشتن پر رنگ شده، با استفاده از تاج، گل سرسبز به او و دم لوکس. بار دیگر هم من زخم های خود، آموزه در یک زد و خورد پرواز، و قرار دادن اشیاء پنهان.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها