ﺪﻟﻮﭘﻮﺌﻟ ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺑﺮﮔ

ﺪﻟﻮﭘﻮﺌﻟ ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺑﺮﮔ

گربه با موش می توانید دوستان را، و یا ماهیت را دنبال و شکار آنها، اما صدمه زدن به گربه به یک ماوس، این گربه تنها راه ممکن است در یک کارتون و در طول بازی لئوپولد. گربه می تواند به نوعی جوندگان مجازات نیست، و آنها مغرور هستند، آن استفاده کنید. وظیفه خود را به او کمک کند، و از آن زمان برای شروع بازی به صورت رایگان، برای محافظت از موش از سوء رفتار با سبیل پرپشت. اجازه دهید مشت خود را سراسیمه رعد و برق و جلب تا با مشکل. اجازه ندهید که آنها فرود و نشان می دهد که گربه است! و هنگامی که نظم اعمال شده است، آن porelaksirovat ممکن در حال اجرا رنگ آمیزی است و افراط در مثبت، شرکت در مماشات.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها