بازی مجموعه ای از بلوک های خانواده شاد آنلاین

                                   Set the Blocks Happy Family ﯼﺯﺎﺑ

مجموعه ای از بلوک های خانواده شاد (Set the Blocks Happy Family):

پرندگان بد به عکاسی بسیار آسان است به اندازه کافی برای گرفتن همه مونتاژ جامعه. اما برای این به کار سریع تر، شما نیاز به حل یک پازل کوچک. مونتاژ کاشی تا به سرعت و درست است که شما تصویر رنگارنگ با مشارکت خود تبدیل شده است. هنگامی که شما همه شرایط انجام، پرندگان توافق برای دوربین را مطرح. استفاده از مراقبت های مناسب در هنگام انجام ماموریت.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها