ﯽﺗﻮﺒﮑﻨﻋ ﺩﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﺗﻮﺒﮑﻨﻋ ﺩﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

هر یک بار از داشتن توانایی های فوق العاده خواب: قادر به پرواز، تنفس در زیر آب، دارای جاودانگی و قدرت عظیم، برای دیدن و در فاصله بشنود، به طریق دیوارها را ببینید و عبور از هر گونه موانع. متاسفانه، این است که تنها با قهرمانان کتاب کمیک، که ایجاد بازی آنلاین مرد عنکبوتی برخوردار است. اما شما می توانید آنها را به صورت رایگان بازی، و این چیزی است. شما حتی نمی نیاز به یک کت و شلوار ویژه برای صعود به دیواره های شیب دار و پرواز در فضا با استفاده از وب چسبنده است که اجازه می دهد تا شخصیت از کف دست.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﯽﺗﻮﺒﮑﻨﻋ ﺩﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها