ﺕﺭﺎﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺕﺭﺎﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

رایگان بازی های آنلاین مهارت تحریک میل در زندگی به عنوان سریع، سر سخت، به خوبی هدف. شروع بازی به مربی یک کیفیت لازم است. کمک به کوه نورد به بالا رفتن از کوه، و یا به تسخیر یک آسمان خراش شهرستان. موگلی ماهرانه پریدن از روی درختان مو و آماده به شما یاد می دهد. شعبده باز توانایی پرتاب و گرفتن یک دوجین موارد مسحور، اما شما فقط نیاز به یادگیری نحوه ی به با سه یا چهار، کار را به تعجب همکلاسیهای خود کردند. مدیریت از دستگاه های مختلف نیز نیاز به مهارت و چابکی، به ویژه هنگامی که شما باید به مانور بین موانع.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﺕﺭﺎﻬﻣ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها