بازی حلزون باب 6: زمستان داستان آنلاین

                                   Snail Bob 6: Winter Story ﯼﺯﺎﺑ

حلزون باب 6: زمستان داستان (Snail Bob 6: Winter Story):

در طول سفر، باب می تواند به سلول دریافت کنید. در این مورد، شما می توانید حلزون دیگر، که شمشیر، شما آزاد از این نتیجه تماس بگیرید، و شما می توانید بر روی بروید. استفاده از طرمبلنس و چشمه به سخت برای رسیدن به مکان. به جای یک بار سنگین، شما می توانید جعبه هدیه استفاده کنید. برای ستاره در هر سطح نگاهی به گرفتن امتیاز بیشتر. برای تکمیل سطح لزوما نیاز به رفتن به درب خروج. با استفاده از دکمه های که سمت راست در بالای هستند، آنها کمک خواهد کرد که سرعت بخشیدن به باب و یا پنهان در پوسته.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها