ﺵﻼﺗ ﯼﺯﺎﺑ

ﺵﻼﺗ ﯼﺯﺎﺑ

شما هرگز نمی دانید چه نویسندگان با در منظور ما را شگفت زده، اما به بازی بازی های آنلاین رایگان آمده اند تا ماموریت مفید و جالب است. ذات خود است که به کشف محیط، توجه به برچسب و جمع آوری تمام است که ممکن است انتخاب کنید تا. هر جزئیات کار مهم و فعال در برخی از نقطه است. برخی از آنها را می توان در ارتباط با یکدیگر، و سپس استفاده کنید. مکرر تعبیه شده مینی بازی، که در آن یک کار لازم است به جمع آوری پازل، پیدا کردن یک راه از پیچ و خم، با استفاده از مکانیزم، جمع آوری ساختار. کمک به حلزون باب بیگانه نقطه مصرف، میمون خوشحال و دیگر قهرمانان.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﺵﻼﺗ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها