ﯽﮕﻨﺟ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﮕﻨﺟ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

درس های آموخته شده، و به بازی بازی های آنلاین رایگان در مورد جنگ باید برنامه ریزی شود. نه پسر، احترام به خود، از دست ندهید محصول جدید، که در آن شما می توانید یک اسلحه شلیک نمی کند، پس از تسلط مدرن و یا قرون وسطی ظاهر خود را. و اگر نه، و به دست آوردن حوزه انرژی و پرتاب آنها را به دشمن. فریاد زدن، حتی پرندگان و حیوانات که مردم واقعا وجود دارد. نکته اصلی برای تصمیم گیری در تاکتیک، قرار دادن گشت، پیدا کردن نقطه ضعف دشمن، و پرتاب نارنجک، سنگ، آجر و یا گوجه فرنگی است.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﯽﮕﻨﺟ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها