ﺎﻔﺧ ﺯﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍﺮﯿﺗ ﯼﺯﺎﺑ

ﺎﻔﺧ ﺯﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍﺮﯿﺗ ﯼﺯﺎﺑ

جالب توجه است، یک تک تیرانداز، یک حرفه، کار یا حرفه ای؟ ما یک تیرانداز از خفا بازی آنلاین، و هر پسر ممکن است مانند یک تیرانداز احساس. بدون چنین یک شخص نمی تواند در یک جنگ، و یا یک ماموریت خطرناک برای دستگیری یک جنایتکار است. این خدمات و سیاست های رفت و آمد مکرر و یا مردم به سادگی قدرتمند هنگامی که او را در هوا باز صحبت خواهد کرد. تک تیر اندازها در پشت بام در چشم تماشای جمعیت نهفته است. شما هم اکنون می توانید به صورت رایگان بازی، برای یادگیری نقش. شما نیاز به استقامت و احتیاط برای جلوگیری از بودن عناصر متخاصم در بر داشت.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

بهترین ﺎﻔﺧ ﺯﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍﺮﯿﺗ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها