ﯼﺯﺎﺑ ﭖﻮﺗ

ﯼﺯﺎﺑ ﭖﻮﺗ

بود یک لحظه وجود دارد؟ چرا بازی آنلاین توپ شروع نمی کنید؟ گیم پلی ارائه شده است رایگان، و شما احتمالا می دانید که چگونه به آن بازی. گزینه های مختلف، و در همه جا دارای سبک خود را از مدیریت است. گاهی اوقات یک ساخت تا از عناصر تک رنگ از زنجیره ای، در زمان دیگری، به آنها شلیک از توپ. برخی از توپ در محل هستند، دیگران را در حرکت ثابت هستند، اما طول می کشد و الگوی همان ndash است. پیشبرد و یا در اطراف محور است. سطح جدید به ارمغان می آورد فرصت های جدید به نظر می رسد توپ پاداش است که می تواند کاهش سرعت حرکت و یا از بین بردن هر گروه.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﭖﻮﺗ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها