بازی قرتس: فوق العاده حداکثر سرعت دویدن آنلاین

                                   Super Sprint Karts ﯼﺯﺎﺑ

قرتس: فوق العاده حداکثر سرعت دویدن (Super Sprint Karts):

شما به طوری که در رانندگی یک ماشین که جرأت را به شرکت در مسابقات فرمول 1 که می گیرد در شهر زیبا Vildvude خوب است. و نه در آغاز با مخالفان خود ایستاده و منتظر شروع شات تپانچه. به محض این که سیگنال رعد و برق فشار پدال به فلز و ساخت یک سرعت دیوانه، پیچ که از آن محافظ اغراق شده است. ماهرانه رانندگی توالت خود را قدرتمند، شما به طور تصادفی ترک البته و جمع آوری جاده به اندازه پاداش ممکن است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها