ﯼﺯﺎﺑ ﺲﯿﻠﭘ

ﯼﺯﺎﺑ ﺲﯿﻠﭘ

خائنانی و کلاهبرداران پلیس بازی های آنلاین رایگان حمله کردند. تنها با شروع به آنها بازی کنند، شما در خیابان از مجرمان تمیز می کند. اتومبیل های پلیس آماده به تعقیب دزدان و قاتلان، که جرأت به برهم زدن آرامش در شهرستان. مسابقه دیوانه با تیرباران خواهد بود که فعالیت های اصلی در آن زمان، در حالی که شما در بازی. علاوه بر ماشین آلات واحدهای پلیس به عنوان velopolitsiya، پلیس موتور سیکلت، و حتی مربوط به اسب سواری است. اما جنایتکاران نمی خواهید به پشت میله های زندان نشسته، و آنها به دنبال یک راه به آزادی است. اگر شما می خواهید برای کمک به آنها پیدا کردن یک راه را از اسارت، با استفاده از ابزار در دست. اول پیدا کردن لازم، و سپس اعمال می شود.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﺲﯿﻠﭘ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها