بازی پارکینگ در ایستگاه اتوبوس آنلاین

                                   Bus station parking ﯼﺯﺎﺑ

پارکینگ در ایستگاه اتوبوس (Bus station parking):

پارکینگ در ایستگاه اتوبوس - یک بازی برای مردان واقعی، رانندگان وسایل نقلیه سنگین با مسافر: اتوبوس. در حالت افراطی دائما در حال حرکت ماشین ها و کامیون ها در جاده ها را به برق وصل کردن باس من فقط برای جلوگیری از. آن را با دقت به طوری که هیچ کس و هیچ چیز آسیب دیده است و راضی مسافر به کشور وارد شده در آدرس که مورد نیاز است - آن را دشوار است؟ برو جلو و اجازه نمره شما خواهد بود حداکثر!

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها