بازی Noughts و وسایل آنلاین

                                   X vs Y ﯼﺯﺎﺑ

Noughts و وسایل (X vs Y):

با بازی در «XvsO» یک بازیکن نقش متقابل، دوم - صلیب. آیا نیازمند به زمان برای ساخت یک خط راست از سه خود را شخصیت های قبل از حریف. در غیر این صورت از دست بدهند. برای «XvsO» دو بازیکن است، اما شما می توانید با کامپیوتر بازی کنید. همیشه می رود صلیب اول.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها