بازی ﻭﺯﺎﺑ ﯽﺣﺍﺮﺟ آنلاین

                                   Arm surgery ﯼﺯﺎﺑ

ﻭﺯﺎﺑ ﯽﺣﺍﺮﺟ (Arm surgery):

توجه خود را با توجه به بازی که داستان از چه دشوار است، به یک پزشک و مسئولانه است. پس از همه، شما را در زندگی دیگران بستگی دارد، و باید اجازه می دهد حتی یک اشتباه کوچک و همه چیز را اشتباه می رود. بنابراین، شما نیاز به مراقب باشید به دنبال تمام راهنمایی ها و دستورالعمل ها است که در طول بازی ظاهر خواهد شد، به طوری که تمام رفت و بیمار بهبود.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها