بازی Tetrix2 آنلاین

                                   Tetrix2 ﯼﺯﺎﺑ

Tetrix2 (Tetrix2):

دیدار با بازی که می تواند شما، تعجب - فرشته الهی توسعه مداوم از مهارت های خود را به عنوان یک وسیله فهم قوانین از ستاره های جهان. پدیده زیبا به آموزش آگاهی خود را از ایده های رشد روانی - من فکر می کنم که هر فکری کمال مسرت از لذت بردن از بازی بلوک های عمل بر روی صفحه نمایش، پرواز کردن - فلش به حرکت و چرخش در سرعت بخشیدن به سقوط از همان!